Cordaan

Het duurzame en autoluwe Reval eiland ligt min of meer in het hart van de Houthaven. Ook de naam van dit eiland verwijst naar een stuk Amsterdamse handelsgeschiedenis; Reval was de oorspronkelijke naam van de hoofdstad van Estland (nu Tallinn). De grachten die dit nieuwe wooneiland kenmerken, werden in 2018 gegraven en zijn vernoemd naar plaatsen langs de Oostzee, waar Amsterdam vroeger veel handel mee dreef. In de oude Houthavens waren er trouwens ook al grachten, functionerend als zogenaamde insteekhavens. Toen het vervoer van hout steeds meer over land plaatsvond, werden deze na 1945 geleidelijk gedempt.

Aan de westkant van het eiland op de hoek staat het duurzame
woningbouwproject ‘Life’. Dit complex biedt onder meer onderdak aan het Spaarnhout van zorginstelling Cordaan. Dit is een kleinschalige woonvoorziening voor zo’n 50 bewoners. Het zeer betrokken zorgpersoneel biedt hier intensieve zorg aan ouderen met dementie en/of chronische lichamelijke klachten.

Op de andere hoek van het Life complex, vind je een andere tak van Cordaan, te weten atelier De Buren, dat zich speciaal op dagbesteding richt. Oudere buurtbewoners kunnen hier onder begeleiding deelnemen aan allerlei creatieve activiteiten: van schilderen en boetseren tot het doen van spelletjes.

%d bloggers liken dit: