De Bogt

Polanenstraat 6, bejaardenhuisvesting. Ontworpen door Architectenbureau Girod en Groeneveld, circa 1980. Collectie Stadsarchief Amsterdam.

Waar nu zorgcentrum De Bogt staat, stond ooit de gelijknamige molen, waarvan Amsterdam er toen vele kende. Het zorgcentrum bevindt zich tussen Westerpark en Spaarndammerstraat en biedt zorg aan een mengelmoes van mensen, die veelal uit de buurt komen.

Ooit ging het zorgcentrum een alliantie aan met seniorenflat Westerbeer, ook al vernoemd naar een toenmalige molen op dezelfde plaats. Het logo met de twee molens is terug te vinden in de raampartijen. Bogt en Westerbeer worden beide begrensd door de Jan Wolkerstuin terwijl de binnentuin van De Bogt aansluit op een heuse volkstuin middenin de stad, onderhouden door een en dezelfde familie.

Zorgcentrum De Bogt, maakt deel uit van zorgkoepel Amstelring dat vele zorgcentra in Amsterdam onder haar hoede heeft. Het centrum is er onder meer voor mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen, als dat voor henzelf of partner lichamelijk of psychisch te zwaar is.

De alliantie tussen Bogt en Westerbeer hield om verschillende redenen geen stand. Wanneer u De Bogt achter u laat om geleidelijk weer terug te lopen naar Museum Het Schip, kruist u het Spaarndammerplantsoen. Het plantsoen, in 1913 vernoemd naar het dorp Spaarndam, wordt omringd door drie door Michel de Klerk in de jaren 1914-1920 ontworpen woonblokken met arbeiderswoningen in de stijl van de Amsterdamse School, waaronder Het Schip.

Aan uw rechterhand ziet u woningen uit 1914 en aan uw linkerhand die uit 1918. Het linker woonblok – ook wel
bekend als het Gele Blok – vormde voor Jos Cuypers (zoon van Pierre Cuypers) aanleiding om ontslag te nemen uit de Schoonheidscommissie waarvan hij voorzitter was, omdat hij zich niet kon verenigen met De Klerk’s opvattingen door samenhang tussen constructie en decoratie los te laten. De Klerk won uiteindelijk het debat.

%d bloggers liken dit: