De houthavens

t.b.a.

We staan hier vlak voor de oversteek naar de nieuwe Houthaven, om preciezer te zijn pal voor Snackbar Driehoek. Deze populaire zaak wordt al sinds de jaren tachtig gerund door de familie Husam. Het is een van de kleine neringen die de Spaarndammerbuurt rijk is. De Nederlandse slager en bakker mogen er dan wel verdwenen zijn, diversiteit is er voor in de plaats gekomen, in eten, drinken, kapsalons, naaiateliers. Ook de voor de buurt zo vertrouwde drogisterij Verlaan zit er nog. Er is in de wandelgangen dan ook wat af geprotesteerd tegen de komst van Het Kruidvat.

Maar voor we gaan oversteken en het vers gedoopte Spaanrdammerhoutpark doorkruisen naar de gelijknamige Dalton- en Wereldschool eerst wat over vroeger.

Van hout en de dingen die voorbijgaan: De houthavens van toen naar nu

Veel ‘Spaarndammers’ verdienden de kost in de voormalige houthavens. Onvoorstelbaar dat hier nog geen 30 jaar geleden schepen hun houtsoorten losten. Na een lange tussenpoos is hier in nog geen tien jaar tijd een grootschalig woongebied verrezen, waar mensen met uiteenlopende achtergronden wonen en werken aan of vlakbij het water.

Een partij boomstammen in de zogenoemde balkenhaven bestemd voor vervoer. Fotograaf onbekend, circa 1930. Collectie Stadsarchief Amsterdam.

Toen in het  midden van de negentiende eeuw het Noordzeekanaal werd aangelegd, werden in het IJ achter elkaar drie nieuwe havens uitgegraven. Zo kon het hout uit verschillende delen van de wereld efficiënter worden binnengevaren. Na de opening van het kanaal in 1876 werd hout steeds meer booming business. Naast de haven als losplaats werd het ook dé plek voor zagerijen, drogerijen en toebehoren. Gedurende ruim een eeuw vond het bewerkte hout hiervandaan een plek naar het achterland. Hier kwam later de klad in, onder meer omdat de invoer van hardhout bij wet verboden werd en de overige houtsoorten steeds vaker hun weg over land vonden.

Door de teloorgang van de haven werden om wille van de groeiende woningnood aan het eind van de vorige eeuw serieuze plannen gesmeed om dit gebied te transformeren tot een grootschalig woongebied: de Houthaven.

%d bloggers liken dit: