de organisatie

Cargo in Context

Cargo is een non-profit initiatief, opgezet door Lia Gieling. Ooit begonnen op de Realiteit in Almere, streek Cargo met een grote omweg via Rwanda in 2016 neer in de Amsterdamse Houthaven. In een projectruimte in broedplaats de Bonte Zwaan werden In gedurende 4 jaar zo’n 15 schurende kunstprojecten gerealiseerd. Ten tijde van Covid-19 werd duidelijk dat Cargo deze unieke pionierslocatie moest opgeven.  Sinds 1 augustus 2020 is Cargo letterlijk OP DRIFT met nieuwe projecten geraakt en op zoek gegaan naar even gastvrije als relevante podia om haar projecten te presenteren. Met het project Weg die muur! van Aimée Zito Lema kreeg Cargo gastvrijheid van Museum Het Schip, wat gezien het plaatsgebonden karakter van dit project voelt als een lot in de loterij.

Cargo volgt het werk van Aimée Zito Lema al jaren; er waren steeds aanzetten tot samenwerking, maar dan kwamen tijdschema’s niet met elkaar overeen. Met Weg die muur! is het moment daar voor een even concrete als betekenisvolle samenwerking.

www.cargoincontext.org

Over Emma Hogendorp (Nieuwegein, 1995)
Wat als een extra stage begon, mondde Weg die muur! voor Emma uit tot welhaast een full time baan. Naast research en interviews nam zij veel andere werkzaamheden voor haar rekening, als daar zijn de speciale website, externe betrekkingen en de planning.

Emma stroomde na het behalen van haar bachelordiploma’s Kunstgeschiedenis en Filosofie door naar de master Kunst, Cultuur en Politiek aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze studies vormden de raakvlakken tussen kunst en activisme voor haar een rode draad. Zij schreef over de essayfilms van videokunstenaar Nguyen Trinh Thi, het artivisme van Tania Bruguera en het kunstenaarscollectief Ruangrupa. In 2016 en 2018 organiseerde zij met haar stichting Feminist Art Fest twee interdisciplinaire feministische festivals in Amsterdam.

Over Marie van der Veen (Amsterdam, 1994)
Ook voor Marie gold dat haar stage bij het project Weg die muur! uitmondde tot een volwaardige samenwerking met kunstenaar(s) en curator. Zij hield zich niet alleen met research en interviews bezig, maar nam ook een deel van de productionele werkzaamheden voor haar rekening.

Marie behaalde een bachelor Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, studeerde vervolgens een half jaar aan de Freie Universität in Berlijn om weer terug op honk een master Filosofie te beginnen. Marie houdt zich o.a. bezig met kritische- en postkoloniale theorie en psychoanalyse. Ook deed zij onderzoek naar het werk van de Bulgaars-Franse filosoof Julia Kristeva, protestkunst uit Kameroen en intergenerationeel trauma.

Naast haar studie werkt zij in de horeca en zorg als welkome afwisseling van de filosofie. Als geboren en getogen Amsterdammer groeide door de jaren haar interesse in en betrokkenheid op de stad. Zij staat kritisch tegenover de snelle ontwikkelingen en de vele veranderingen die de afgelopen jaren in Amsterdam hebben plaatsgevonden.

Over Vanessa van Dam
Vanessa heeft de huisstijl van Cargo in Context ontworpen en tekent sinds 2015 voor alle grafische uitingen. Zij is in 1996 afgestudeerd aan de Rietveld Academie en werkt sindsdien als zelfstandig grafisch ontwerper in Amsterdam. De meeste van haar opdrachtgevers komen uit de culturele sector, waaronder: Koninklijk Paleis Amsterdam, Armando Museum, N.A.i., One Architecture, uitgeverij Prometheus, Museum Jan Cunen, Nederlands Fotomuseum en de Hermitage. Zij trad op als onafhankelijk adviseur bij het toenmalige Fonds BKVB en het AFK. Vanessa heeft op verschillende academies les gegeven.

www.vanassavandam.nl

Met dank aan alle raameigenaren, geïnterviewden en anderen die hun kennis met ons deelden
Ad van Deventer, Akis Tsovilis, Angelique van der Storm, Atelier Puuur, architecten, De Bogt/Irma Robinson, DS Landschapsarchitecten/Fred Booy, Buro Houthaven/Franke
Smidstra, Buurtmanagers Arnold van den Broek en Paul Berkers, Café Dekkers, Cordaan/Kitty Stoop en Laura Taskin, Claire Verplanke & Co, Claudia de Roos, Heer en mevrouw Collewijn, Christ’l Dullaert, Cook your life/Leo Keyzer, Dominique van Egeraat, Drogisterij Verlaan/Renate Verlaan, Ella Veldman, Edward Spanjaard Frank van der Stok, Gea Mast, Gerard Prenger, Hebron Kerk/Jurjen de Bruijne, Henneke Hagen, De
Horizon/Combiwel/Mariënna Triesschijn, Familie Husam, Isam Nadaf, Jaco de Kraker, Janan Fashion, Janjaap van den Hoek, Joke Hoeven, Juul Janssen, Maartje en Daan Bolt, Marius van Melle, Marieke Koet, Marlies Rohmer, Martijn Sandberg, Melanie van der Horst, Monique Boer, Nahuel Blaton, de Natuurfontein/ Lisette Harselaar, OBA/Ilias Zian en Elise van Overingen, Peter Giesen en Ellen Rothuis, de Parlarie/buurthuiskamer Zeeheldenbuurt/Karin Vromen, Polanentheater/Edwin van Veen, Praktijk Westerpark/Mariëlle Maessen, Restaurant Freud, Restaurant Karaat, Restaurant Morris en Bella, de Rode Morgen/Jane Possel, Ron Mulder, Rose, Rudo Gischler, Ryan van Bussel, Sheila Prommenschenkel, Studio Donna van Millige Bielke, architect, Studio Rogier Weyand, architect, Tamara van Lieshout, Atelier Thoets, de Wester Harmonie/Esther Mende, Woningcorporatie De Key/Rolando Girigorie, Woningcorporatie Eigen Haard.

Archieffoto’s
Hans van den Bogaard, Cas Oorthuys. Ton Omloo, Hugo Rompa, Simon Vlaar, Sjoerd Teunisse, Bert Helmers, Cor Bergveld, D. Panhuyzen, John Muller, Newitt Photography, M. van den Burg, M. Postmus, Fred Mijnheer, L. Boven, Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt en de Gemeentelijke Dienst
Volkshuisvesting.* Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Karin Vromen en Marius van Melle van Buurtkamer de Parlarie, die Aimée het archief in de Parlarie voor
dit project hebben toevertrouwd.

*Wij hebben noch alle fotografen noch afgebeelde personen kunnen achterhalen. Mocht achteraf rechten aan het beeldmateriaal worden ontleend, verzoeken wij u zich in verbinding te stellen met info@cargoincontext.org.

Aimée Zito Lema en Hans van den Bogaard tijdens de finissage van Weg die muur! in De Bonte Zwaan.

Colofon:
Concept en realisatie: Aimée Zito Lema
Co-design gordijnen: Paul Gangloff
Curator: Lia Gieling
Research en interviews: Emma Hogendorp, Marie van der Veen & Aimée Zito Lema
Productie: Lia Gieling, Emma Hogendorp & Marie van der Veen
Teksten: Lia Gieling, Emma Hogendorp & Marie van der Veen
Tekstredactie routekaart: Aggie Langedijk
Redactie Engels: Will Boase
Website: Emma Hogendorp
Campagnebeeld: Hans van den Bogaard
Technische realisatie: Hosein Danesh & Bas Witlox (Anything is Possible)
Uitvoering gordijnen: naaiatelier Janan Fashion, Spaarndammerbuurt
Grafisch ontwerp: Vanessa van Dam
Druk routekaarten en uitnodigingen: Drukkerij Tielen, Boxtel

%d bloggers liken dit: