interviews

Met de interviews met bewoners, beoogde Aimée Zito Lema voor haar research voor dit project zoveel mogelijk informatie over de beide buurten te vergaren. Bewoners werden bevraagd naar hoe zij terugkijken op de geschiedenis en de toekomst zien en naar hun waardering van de eigen buurt. Onderwerpen die in de interviews aan de orde kwamen: de veranderingen in de wijk, de ziel van de oude en de nieuwe wijk, de architectuur en de huisvesting.

Zo worden een Irakese kleermaker, een kunstenaar, een activiste, een architect, een schoolhoofd, fotograaf, restauranthouder, een pastor, buurtmanager, winkeliers en nieuwkomers bereid gevonden voor een interview. 

Een selectie van archiefbeelden en citaten uit de interviews komen terug in de ontwerpen van de gordijnen. Waar het archief vooral het verleden oproept van de oude buurt(en), wordt er in de interviews weliswaar teruggeblikt maar wordt ook het heden en toekomstverwachtingen in beide buurten tot de verbeelding gebracht.

Bijeenkomst ‘sloop de krotten’. Tom Omloo, tweede helft van de jaren zeventig.

%d bloggers liken dit: