OBS Spaarndammerhout

Kindertekeningen aan het bouwhek van het Basisschoolgebouw Revaleiland 1 met de tekst: ‘Hier komt onze nieuwe school!’ 19 november 2012. Ton van Rijn. Collectie Stadsarchief Amsterdam.

Sinds 2014 staat op het vroegere rafelrandje van de stad de Brede School de Houthaven. Een robuust energieneutraal gebouw, ontworpen door architect Marlies Rohmer (lees hier het interview met Rohmer), dat onderdak biedt aan twee basisscholen OBS Spaarndammerhout en de Wereldschool), een kinderdagverblijf, peuterspeelzalen, een paar bedrijven en een naschoolse opvang. Een duurzaam flexibel generiek gebouw waar een nieuwe generatie uit beide buurten samenkomt.

Grenzend aan het park dat het oude en nieuwe deel van de
Spaarndammerbuurt aan elkaar rijgt, functioneert het gebouw als een “poort” naar de nieuwe Houthaven. Spaarndammerbuurt en Houthaven vormen een smeltkroes van mensen met zowel culturele, etnische als sociaal-economische achtergronden. Dat vormde voor de architect een mooi en rijk gegeven voor een brede buurtschool als deze. Op het schoolplein ontmoeten de kinderen en ouders elkaar.

Die verbinding tussen de twee wijken zie je ook terug in het materiaal- en kleurgebruik dat aansluit op de rijke traditie van de Amsterdamse School en de industriële uitstraling die past bij de Houthaven. Let daarbij vooral op details als de prefab betonelementen, ingelegd met geometrische
baksteen patronen, de wit geglazuurde stenen, tegels met
kindertekeningen of de nestkastjes in diverse panelen.

Het gordijn hangt achter de ramen van de Spaarndammerhoutschool. Samenwerken en verbinden zijn sleutelbegrippen op deze school, die stoelt op Daltononderwijs. Aimée interviewde de schooldirecteur Gerard Prenger, lees hun gesprek hier terug.

%d bloggers liken dit: